Tisk

Předmět činnosti

Rekonstrukce a výstavba komunikací, zpevněných ploch včetně související přípravy staveb , vypracování projektové dokumentace, sestavení výkazů výměr, rozpočtových nákladů .

 

Hlavní činnosti

 

Vedlejší činosti

 

Strojní vybavení

Společnost disponuje strojním vybavením, které jí umožňuje realizovat veškeré nabízené činnosti vlastními prostředky.

 

Lidské zdroje

Společnost realizuje zakázky svými kmenovými zaměstnanci, kteří jsou zastoupeni ve všech profesích potřebných pro realizaci prací.